Utleie av lokaler


Kurslokaler
Høsten  2020
 er det pt , slutt september ingen ledige slots  på kvelds tid.
Dagtid alt utenom torsdag kl 11.00-12.30                                                                                    

Kontakt for detaljer! se  priser for korte eller lengre forløp via

Rentals-May-2020-sliding-scales

Fasilitetene er sentralt plassert midt i Stavanger.
5 min fra jernbane og sentrale bussholdeplasser.

Priser pr.Mai 2020 helger:
Fredager fra kl 18.00 – søndager til ca 17.00
kr 3.600,- ex rengjøring.                                                                                                                                                                  
Dvs leietaker tar rengjøring selv.
kr 4.100.- om utleier tar rengjøring etter kurs.
Beløpet er fritatt for mva.

kr 3.000 Hele lørdag -søndag

Kr 500 i tillegg om det kreves rengjøring etterpå
Depositum kr 600,- faktureres ved booking.
Restbeløp forfaller 3 uker før dato for utleie.
Leietaker er ansvarlig for beløp om forfall meldes senere
enn 3 uker  før start.

Depositum tilbakebetales minus kr 150 i administrasjonsutgifter om 3 ukers frist er overholdt!

Priser ukedager:
Dagtid:    kl 08:00 – 17.00, pr økt, 1-2 timer kr 450, –
Kveldstid: kl 17:00 – 22:00  pr økt, 1-2 timer kr 600,-  

Terapirom kr 120,– fra januar 2018.
Om mer enn 4 sesjoner pr måned kr 100 pr sesjon.
Faktureres månedsvis.

For lengre eller kortere forløp med avtale
og kontrakt, ta kontakt

Betingelser:
Depositum kr 600,- faktureres ved booking.
Restbeløp forfaller 3 uker før dato for utleie.
Leietaker er ansvarlig for beløp om forfall meldes senere
enn 3 uker før start.

Se på kalender for mer informasjon om når lokalene er ledige for leie.