Utleie av lokaler

leie2013Kurslokaler
Høsten 
2019 er det ledige slots  på kvelds &dagtid.

Kontakt for detaljer! se  priser for korte eller lengre forløp via Fall-rentals-2018 sliding scales 21.10

Fasilitetene er sentralt plassert midt i Stavanger.

5 min fra jernbane og sentrale bussholdeplasser.

Priser pr.januar 2018 helger:
Fredager fra kl 18.00 – søndager til ca 17.00
kr 3.600,- ex rengjøring.
Dvs leietaker tar rengjøring selv.
kr 4.100.- om utleier tar rengjøring etter kurs.
Beløpet er fritatt for mva.

kr 3.000 Hele lørdag -søndag

Kr 500 i tillegg om det kreves rengjøring etterpå

Priser ukedager:
Dagtid:    kl 08:00 – 17.00, pr økt, 1-2 timer kr 450, – 
Kveldstid: kl 17:00 – 22:00  pr økt, 1-2 timer kr 600,- 
Terapirom kr 120,– fra januar 2018.
Om mer enn 4 sesjoner pr måned kr 100 pr sesjon.
Fakureres månedsvis.

For lengre eller kortere forløp med avtale
og kontrakt, ta kontakt.

Betingelser:
Depositum kr 600,- faktureres ved booking.
Restbeløp forfaller 1 måned før dato for utleie.
Leietaker er ansvarlig for beløp om forfall meldes senere
enn 1 måned før start.

Se på kalender for mer informasjon om når lokalene er ledige for leie.