Utleie av lokaler/ rent of rooms

Kurslokaler:

 Vi har ledige slots våren 2022, dag- og kveldstid, ta kontakt!
Kontakt for detaljer! se  priser for korte eller lengre forløp:
Rentals-November-2021-sliding-scales-1

Fasilitetene er sentralt plassert midt i Stavanger.
5 min fra jernbane og sentrale bussholdeplasser.

Priser pr. Januar  2022 helger:
Fredager fra kl 18.00 – søndager til ca 17.00
kr 3.800,- ex rengjøring.                                                                                                                                                                  
Dvs leietaker tar rengjøring selv.
kr 4.300.- om utleier tar rengjøring etter kurs.
Beløpet er fritatt for mva

kr 3.000 Hele lørdag -søndag
Weekend ellers:
kr 1 800 for 8 hours
kr  1 600, half day 6 hours from kl  9-15, ex 12-18  or from 15-22, and if 2 sessions pr weekend kr 2800
kr  1 400, 4-5 hours and if 2 sessions pr weekend, kr 2 500
Friday-Sunday evening events kr 800 kl 18-21

Cancellation notice: full price for room, if canceled later than24 hours before start.!

 Kr 600 i tillegg om det kreves rengjøring etterpå
Depositum kr 600,- faktureres ved booking.
Restbeløp forfaller 3 uker før dato for utleie.
Leietaker er ansvarlig for beløp om forfall meldes senere
enn 3 uker  før start.

 

Depositum tilbakebetales minus kr 150 i administrasjonsutgifter om 3 ukers frist er overholdt!

PRIVATE SESSIONS:

Lille terapirom kr 120,– fra januar 2018, sessioner ca 1- 1,5 T
Om mer enn 4 sesjoner pr måned kr 100,- pr sesjon.
Faktureres månedsvis.

Small room: Session 1 -1, 5h kr 120 pr session for less than 4 pr month, and kr 100 after that.
Session 1,5 h- 3 h kr 180 pr session for less than 4 pr month, and kr 150,/ after that.

Big room:   Session 1 – 1,5 h kr 200 pr session for less than 4 pr month, and kr 180 after that.
Session 1,5 h- 3 h kr 200 pr session for less than 4 pr month, and kr 180,/ after that.

For guest therapist passing through: add kr 20 pr session, no matter how many sessions!

 For lengre eller kortere forløp med avtale
og kontrakt, ta kontakt

Betingelser:
Depositum kr 600,- faktureres ved booking.
Restbeløp forfaller 3 uker før dato for utleie.
Leietaker er ansvarlig for beløp om forfall meldes senere
enn 3 uker før start.

Se på kalender for mer informasjon om når lokalene er ledige for leie.