Konstellasjoner/Constellations

fam1

Konstellasjoner Våren 2021

Lørdager: 23.januar.avlyst pga covid-forskrifter
20.februar, 27.mars, 24.april, 29.mai og 19.juni
kl 13-17

Min 6 deltakere!

Pris: kr 800,- pr x. kr 500, Arb.ledige, stud. nav,etc
Klippekort  kan benyttes, se under individuelle sesjoner.

Påmelding senest torsdag kveld samme uke.

Systemisk terapiform,  “The Order of Love”,
hvor vi ser etter årsakene til lidelsen i
familiesystemet, og ikke i individets psyke alene.

Traumeterapi i systemisk form.
Sertifisert konstellatør i 2009 fra Hellinger Instituttet
i Oslo. www.konstellasjoner.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduksjon og oppfølging til Konstellasjoner høst 2020:

Introductory evenings for Constellation work

22. October at 19.30 – 21.30, and 26. November at 18.00 – 20.00

Sign-up and vipps, sms 9007 8466, post@energiverkstedet.com or messenger.
The latest 1 day earlier!

Cost: for each person 150 Nok, 

if you bring one person then 100 Nok for two people!

Minimum 4 people is needed for the evening to proceed!

These evenings are an introduction to Constellation work as a tool to resolve traumatic aspects and energies within oneself and in the family system.

Trauma is here understood as a doorway to self-realization.

Constellations work on many different levels as they address the relationship to self, to aspects of self, to other people and to systems and structures, dependent on the issue or question somebody comes with.

How do we dance and play with trauma and traumatic energies on the path of self -liberation, which is an inherent impulse in the Heart?

Constellation work is a tool to reveal where and in which way energy is stuck, and to bring this energy into the soul´s flow again.

As every person in a unique Being, each and every constellation is different, reflecting the uniqueness of the question and that what is needed in order to 

open to the inherent intelligence of Life itself, so that the energy begins to flow in alignment with Love.

 Follow up Constellation meetings

To ensure a deepening and ongoing inner process, we offer the following possibilities:

Group sessions for further individual exploration, integration and understanding of past constellation(s).
Minimum 4 people is needed for the group!

12. November at 19.30 – 21.30 and 10. December at 18.00 – 20.00

Cost:  Nok 400, Stud, nav, arb.løse kr 200,-

Sign-up and vipps, sms 9007 8466, post@energiverkstedet.com or messenger. The latest 1 day earlier!

You also have the possibility of Individual sessions by either Elena or Connie 

if you choose so.

With warm welcoming greetings 

Connie  and Elena

 

Systemisk terapiform,  “The Order of Love”,
hvor vi ser etter årsakene til lidelsen i
familiesystemet, og ikke i individets psyke alene.
Traumeterapi i systemisk form.
Sertifisert konstellatør fra Hellinger Instituttet i Oslo.
Connie Norup. www.konstellasjoner.no

 Påmelding post@energiverkstedet.com

 I Stavanger gis det åpne lørdags ettermiddager, samt private konstellasjoner på bestilling.

Se på kalender for tidspunkt og priser.

En belysende artikkel i Vg 28.01.2014 om arv og miljø.
minner kan gå i arv VG28.01.14 minner kan gå i arv VG28.01.14

 

Connie Transparent copy

Konstellatør:  Connie Norup

 

Private konstellasjoner med lokale konstellatører kr 2 500,-

Send forespørsel her 

Hellinger Instituttet  er høsten 2013 omdøpt til:

Institutt for Konstellasjoner og Flergenerasjonelt Traumearbeid as.

Det ledes av Marta Thorsheim. Det tilbys sertifiserings-og utdannlesesforløp og grunntrening i Familiekonstellasjoner.

Se hjemmesiden for utdypende artikler og referanse.

www.konstellasjoner.no

Bert Hellinger har utviklet Familiekonstellasjoner slik vi tilbyr metoden på Hellinger Instituttet i Norge. Bert Hellinger arbeidet i 16 år som misjonær i Syd Afrika og ved tilbakekomsten til Tyskland studerte han psykologi og flere retninger innen psykoterapi.

Det unike med familiekonstellasjoner slik Bert Hellinger presenterer metoden er hans evne til kombinasjon av ulike retninger og hans forståelige måte å presentere kompliserte tema, som samvittighet, sjel, familiefelt, tidligere generasjoners påvirkning på nåværende familiemedlemmer, primære-sekundære og overtatte følelser osv. Noe av hans unike bidrag i familiekonstellasjoner (Systemisk terapi) synes å være først og fremst alle innsiktene han har ”funnet”. Innsiktene presenteres i en språkform som taler til et dypt nivå i menneskene. Og hans utrettelige påminnelse om at ethvert individ er unikt og at enhver familie er unik, derfor kan ikke noe tas for gitt, alle klienter møtes uten forutinntatthet og med høyeste grad av årvåkenhet for akkurat denne unike personen.

Dette stiller store krav til den som vil tilby Systemiske Konstellasjoner som terapi eller metode i møte med mennesker, og Bert Hellinger understreker at det ikke bare er snakk om kunnskap, men en HOLDNING, kombinert med kunnskap om Systemiske Konstellasjoner. Derfor tilbyr vi årlige grunn- og videreutdannelser innen metoden (se under utdannelse), og er med i en internasjonal gruppe som arbeider med standardkrav til både de Instituttene og personene som tilbyr utdannelse eller terapi innen Familiekonstellasjoner (Systemiske Konstellasjoner).

Her finner du en liste over temaer som ofte kan tas opp i en konstellasjon:

 • Problemer ift barn, foreldre, søsken, kollegaer eller venner.
 • En fornemmelse av å ikke tilhøre familien eller gruppen.
 • Skilsmisse/Samlivsbrudd.
 • Påvirkning på barn/påvirkning på ektefelle ved samlivsbrudd.
 • Mine barn/Dine barn/Våre barn.
 • Problemer som går igjen i familien over generasjoner.
 • Hvordan forholde seg til tidligere partnere/deres plass i systemet.
 • Problemer med å knytte langvarige relasjoner.
 • Adopsjon. * Mistet et barn ved fødsel/barns død.
 • Søskens død. * Abort. * Halvsøsken.
 • Problemer rundt ens egen fødsel/første dager.* Angst som ikke kan forklares.
 • Følelse av å sitte fast/ikke komme videre i livet.
 • Indre uro. * Konsentrasjonsproblemer.* Rusproblem. * Vold. * Sinne. * Hat.
 • Seksualitet. * Overgrep.
 • Spillavhengighet. * Nedstemthet/depresjon/suicidal (selv eller barn/barnebarn).
 • Overspising, Anoreksi, Bulimi.
 • En følelse av sorg som ikke vil slippe taket.
 • Schizofreni/Psykoser eller andre lignende diagnoser i familien/nå eller i tidligere generasjoner.
 • ”Går rundt i en tåke”. * Samme type problem dukker opp på nytt og på nytt.
 • Alle hendelser knyttet til familiens i krig/okkupasjonstid.
 • Familiehemmeligheter (noen hemmeligheter må få bli hemmelige, noen trenger å komme opp i lyset).
 • Mord/Selvmord i familien.
 • Familien har beriket seg på andre/Andre har beriket seg på familien.
 • Oppsigelse/Avskjedigelse. * Jobbrelaterte relasjonsproblemer.
 • Forbigåelse på jobben. * Konflikter på jobben.

Sykdommer som for eksempel muskelsmerter, astma, allergi, ADHD, dysleksi, KAN ha et element av systemisk belastning i tillegg til den fysiske sykdommen. Hvis det viser seg at symptomene/ sykdommene har sin rot i det systemiske, kan en konstellasjon ha god effekt i tillegg til medisinsk behandling og ikke istedenfor medisinsk behandling.