Om meg

Energiverkstedet  org nr 977 379 857 har eksistert siden april 1997, med lokaliteter i Kongsgaten 44, 4005 Stavanger.

Jeg, Connie Hvidberg Norup kom til Stavanger i 1985 fra København. Sammen med tidligere partner startet jeg Stavangers første Yoga Senter, som blomstret fra første dag.
Jeg  har 2 sønner fra hhv 1986 og 1990, som nå vokser inn i sine voksnere liv – de har beriket meg, frustret meg og jeg ville aldri ha vært de foruten!

I mitt tidligere liv fra 1975 – 1985, før Yoga, studerte jeg kinesisk språk og kultur ved Københavns Universitet og bodde 3 år i hhv i Beijing og Taiwan som student, samt jobbet som reiseleder i en 2 års periode med Hong Kong som base.

Oppholdskart Beijing 1979

Oppholdskart Beijing 1979.

Seung Ju Kun monastery sept 1982 p2

Bilde fra Seung Ju Kun Monestary in South Kora 1983

Inspirasjonen fra Østen og mange reiser, bl a haikende til Tibet i 1982  tok meg vekk fra akademiske studier til mer spirituelle studier av Yoga, Meditasjon og personlig utvikling.

De menneskelige eksistentielle møter i reisenes verden samt ashram og tempelopplevelsene i Korea, Sverige, India satte sine dype spor, som måtte undersøkes nærmere.
Med Stavanger som basecamp siden 1985 har jeg gått i dype indre prosseser med god veiledning av lærere og mestre i ulike terapeutiske  og spirituelle tradisjoner.

Iyengar Yoga har vært min hjørnestein i siden 1988 uten dog  å gå til graden av sertifisering.

Iyengar+cn, des08

Bilde fra B.K.S: Iyengars 90 års bursdag des 2008

Siden 1993 kom mye kroppsorientert terapi som Bioenergy, Core-energy, Energy work, Theraputic Touch, Cranio-Sacral therapy, Shamnic training og ikke minst Familiekonstellasjoner inn som fordypning.
Etthvert fra ca 1998 kom et skifte til mer forankring  og veiledning til Bevissthet og Nærvær.
Her har jeg fordypet meg i en moderne visdomstradisjon Diamond Approach siden 2004.

Kari Aasberg

Bilde fra reportasje i Rogaland avis 2007