Individuelle sesjoner

zenHvorfor søke veiledning?

Når mange spørsmål og symptomer forblir tilsynelatende fastlåste.

Når relasjoner til både deg selv og andre er blitt dysfunksjonelle eller oppleves meningsløse.

Når det er en indre lengsel/stemme som trenger å bli lyttet til og få mer mening.
Jeg tilbyr ikke terapi i vanlig forstand, men støtter evnen til egen sansning og direkte indre opplevelse.

Det går an å oppleve momenter av indre frihet, intelligens og ofte uventede åpninger bakom sinnets og tankenes forståelse, når vi blir gitt tillit til det indre virkelige liv.

Retningen er basert på en psykologisk & spirituell forståelse av menneskets vesen med essens som kjerne.
Jevnfør mine 20 års studier i denne retning : https://www.diamondapproach.org

Noen kommer en eller enkelte ganger,andre som et vekstforløp over tid.

En helhetlig metode med elementer fra Kroppspsykoterapi, Familiekonstellasjoner, Nat/ Neuro Affective Touch/ Cranio-Sacralterapi og Essensielt nærvær.

Beløp kr 950,- for ca  75  minutter.
Tilbud: 4 x sesjoner i forløp kr 3 500,-
gyldighet 1 år.

Par- sesjoner, ca 90 min pr  gang.
1 x kr 1  300,-  4 x kr 4 100,-

Booking på post@energiverkstedet.com