Individuelle sesjoner

zenHvorfor søke veiledning?

Når mange spørsmål og symptomer forblir tilsynelatende fastlåste.

Når relasjoner til både deg selv og andre er blitt dysfunksjonelle eller oppleves meningsløse.

Når det er en indre lengsel/stemme som trenger å bli lyttet til og få mer mening.
Jeg tilbyr ikke terapi i vanlig forstand, men støtter evnen til egen sansning og direkte indre opplevelse.

Det går an å oppleve momenter av indre frihet, intelligens og ofte uventede åpninger bakom sinnets og tankenes forståelse, når vi blir gitt tillit til det indre virkelig liv.

Retningen er basert på en psykologisk spirituell forståelse av menneskets vesen med essens som kjerne.

Noen kommer en eller enkelte ganger,
andre som et vekstforløp over år.

En helhetlig metode med elementer fra kroppspsykoterapi, familiekonstellasjoner, cranio-sacralterapi og essensielt nærvær.

Beløp kr 900,- for 75 – 90  minutter.
Tilbud: 4 x sesjoner i forløp kr 3 400,-

Par- sesjoner, ca 90 min pr  gang.
1 x kr 1 100,-  4 x kr 3 700,-

Booking på post@energiverkstedet.com

For mer utfyllende informasjon for de forskjellige kursene,

Se på kalender for tidspunkt og priser.