Gayatri chanting søndag 3.mai kl 10.30- ca 12.00

Som en umiddelbar respons til en tilsynelatende maktesløshet overfor katastrofens omfang tilbyr vi en samling med chanting av Gayatri, som altid er en bønn om spirituell opplysning og til helhetens beste.
Alle monetære donasjoner går ubeskåret til Røde Kors og Redd Barna.
Kom og vær med til å løfte den individuelle bevissthet inn i det opplyste kollektive bevisthetsfelt.
 Donasjonsbasert.
 Ingen påmelding!
 goddess-gayatri