Monthly Archives: May 2015

Konstellasjoner 6.juni kl 13-17

Sesongens siste gruppesamling.

Åpent for all som ønsker å se endring i sitt liv og i relasjon til familie- samvittigheter og byrder.

frisetting og tilheling er mulig!

https://www.energiverkstedet.com/konstellasjoner/

påmeldingsfrist onsdag 3.juni!- post@energiverkstedet.com

Constellation 6 June 13- 17

The last group gathering in the spring season.

Open for anyone interested in releasing guilt and bad feelings often related to family relationships and generational imbalances

Healing is possible-

Last sign -up is wednesday 3.June

https://www.energiverkstedet.com/konstellasjoner/

Konstellasjoner 6.mai kl 13-17

Sesongens siste gruppesamling.

Åpent for all som ønsker å se endring i sitt liv og i relasjon til familie- samvittigheter og byrder.

frisetting og tilheling er mulig!

https://www.energiverkstedet.com/konstellasjoner/